Menu:Rodzice

Inhibitory wzrostu, populacji

Przygotowanie tarliska

Pierwsze dni

Żywienie narybku

Wskazówki dotyczące odchowu

Lista gatunków

W zasadzie rozmnaża się identycznie jak brzankę różową, podstawowe różnice: jest bardziej "drapieżna", dlatego udział pokarmu roślinnego nie musi byc tak duży. Uzyskanie cennych okazów brzanki "mszystej" (zwanej też zieloną, jest to barwna odmiana brzanki sumatrzańskiej) polega, czego się można domyśleć, na rozmnażaniu własnie tak wybarwionych rodziców - a i tak zawsze co najmniej połowa młodych będzie miała ubarwienie "klasyczne". Pamiętajmy, że odmiana mechata rośnie dużo wolniej, dlatego też trzeba zadbać o co najmniej 2 zbiorniki odchowowe. Brzanki mają wielkość 2.5 cm już po miesiącu od rozpoczęcia żerowania, rosną więc dosłownie w oczach.
Lista gatunków

Strona główna