Menu:Rodzice

Inhibitory wzrostu, populacji

Przygotowanie tarliska

Pierwsze dni

Żywienie narybku

Wskazówki dotyczące odchowu

Lista gatunków

Przy bojownikach stosujemy dokładnie te same zasady, co przy gurami. Podstawowe różnice: Kotnik może być naprawdę bardzo mały. W żadnym wypadku nie dajemy podłoża - ikra jest cięższa od wody, samiec po tarle zbiera ją z dna i zanosi do gniazda. Im mniejszy zbiornik, czym częściej podmieniamy wodę. Tak samo wychowywanie małych bojowniczątek - można to robić w znacznie mniejszym akwa, niż w przypadku innych labiryntowych.

Kłopoty zaczynają się, gdy samce zaczną dorastać. Toretycznie, trzymane razem od małego w odpowiednim zbiorniku, samce nie powinny rywalizować "do śmierci" (w naturze zresztą tego nie czynią - słabszy zawsze ucieka). Ale to tylko teoria. W praktyce, samce powinno się rozdzielić. W żadnym wypadku nie należy ich trzymać w szklankach, szklanych kulach czy innych tego typu wynalazkach. Najlepsze jest bardzo niskie, szerokie akwarium, przedzielone szybkami z zostawionymi małymi przestrzeniami - tak, aby samce mogły się widzieć, a woda swodobnie przepływać, ale by nie mogły się nawzajem atakować. Wodę filtrujemy pobierając z jednego rogu akwarium, a odprowadzając w przeciwległy. Ideał to tak zostawione przestrzenie, aby wymusić przepływ wody poprzez wszystkie "klatki" z samcami. Inne rozwiązanie, to przedzielenie odpowiednią siatką. Wodę, oczywiście, podgrzewamy - z uwagi na kształt akwarium należy grzałkę umieścić w strumieniu wody z filtra, albo na odpłýwie, tak aby uniknąć nadmiernego podgrzania jednego miejsca. Oczywiśćie, akwarium musi być szczelnie przykryte.
Lista gatunków

Strona główna