Menu:Rodzice

Inhibitory wzrostu, populacji

Przygotowanie tarliska

Pierwsze dni

Żywienie narybku

Wskazówki dotyczące odchowu

Lista gatunków

Rozmnażanie prętnika jest bardzo zbliżone do rozmnażania gurami. Różni się wielkością zbiornika, jako że prętnik to znacznie mniejsza rybka. Gniazdo buduje o wiele mniejsze, za to chętnie wplata w nie przeróżne roślinki, znalezione w akwarium - wgłębke, fragmenty mchu, oderwane listki paprotki. Warto zadbać o takie specjały. Temperatura nawet powyżej 30 stopni, jest niemal równie odporny na przegrzanie jak bojownik, ale lepiej spokojne 27.

Młode są dużo bardziej kapryśne. Mogą być problemy z wykarmienie, prętniki są o wiele delikatniejsze od innych ryb labiryntowych. Akwarium do odchowu nie musi być duże, ale powinno być czystsze niż u zbliżonych gatunków. Raczej pierwotniaki, niż suchy pokarm i zółtko.

Ilość rybek w miocie nie jest tak rewelacyjna jak w przypadku gurami, ale też niemała. Można rozmnażać te rybki bardzo często, standardem jest trzymnanie jednego samca i "haremu" samic, ewentualnie w większym zbiorniku 2 samców, Oczywiście do jednego tarła bierze się tylko jedną samicę, "harem" utrzymuje się dlatego, że samiec o wiele szybciej się "regeneruje".
Lista gatunków

Strona główna